Jak se můžete účinně zbavit pocitu viny?

Pocit viny je složitá emoce, která nás může omezovat a ovlivňovat naši pohodu. Přesto existují účinné techniky, jak se tohoto někdy zničujícího pocitu zbavit. V tomto článku se seznámíme s těmito různými metodami, odvozenými z psychologie, které mohou vám pomohou překonat pocit viny a znovu získat klid..

Ať už se cítíte provinile kvůli konkrétní události, nebo se potýkáte s chronickým pocitem viny, tyto strategie vám mohou přinést potřebnou úlevu. Připravte se tedy na objevování jak tuto negativní emoci proměnit v pozitivní sílu..

Zkrocení viny: lidský přístup

Pocit viny je stejně jako stres neodmyslitelnou součástí lidské přirozenosti. Spíše než se ji snažit odstranit nebo ovládat by bylo moudřejšínaučit se s ní žít. To doporučuje lékařka a terapeutka Catherine Aimelet-Périssolová ve své knize Apprivoiser sa culpabilité.

Vyzývá nás, abychom prozkoumali svou emoční logiku a lépe porozuměli svým vnitřním mechanismům. Naše pocity viny se neobjevují jen tak z ničeho nic; často jsou důsledkem našeho vlastního jednání. vyvolané událostí nebo emocionálním šokem. Je proto nezbytné věnovat čas analýze situace, která vedla k těmto pocitům, aby bylo možné se s nimi vyrovnat klidněji.

Pochopení a zvládání viny

Spíše než spěchat s odsuzováním je důležité se vrátit zpět a analyzovat přesné jednání, které tento pocit vyvolalo.. Často jednáme automaticky, bez skutečného zlého úmyslu.

Identifikace tohoto „provinilého“ jednání nám pomáhá lépe porozumět našemu skutečnému jednání a záměrům. Vina je také tělesná emoce. Na identifikace tělesných pocitů spojené s touto emocí, jako je uzel v žaludku nebo napětí na hrudi, může pomoci zmírnit psychickou bolest.

Přijměte svou vinu a v případě potřeby vyhledejte podporu.

Přijetí viny je zásadním krokem k pochopení našeho vztahu k sobě samému i k druhým. Uvědomění si mechanismu, který k pocitu viny vedl, může pomoci k tomu, abyste zahájit konstruktivní dialog se sebou samými i s ostatními.

Přečtěte si také :  Prozkoumejte své podvědomí : Zde je několik účinných metod, jak proniknout do své psychiky!

Neustálé pocity viny však mohou být formou sebepodceňováníkdy odmítáme přijmout naše lidská omezení. Je důležité si uvědomit, že za své činy nejsme zodpovědní pouze my sami; svou roli hraje také naše sociokulturní prostředí. v našich pocitech viny.

Pokud se pocit viny stane trvalým zdrojem utrpení, může být prospěšné, když se poradit se s terapeutem a získat podporu odborná podpora.

Terapeutická role při zvládání pocitu viny

V terapii se práce skládá z odvedení pozornosti od toho, co jsme „měli“ udělat. a soustředit se na sebe. Tento přístup nám umožňuje rozpoznat, že skutečná „chyba“ často spočívá v tom, že nevěnujeme dostatečnou pozornost sami sobě.

Na druhou stranu naše pocity viny mohou být zhoršovat vnikáním reality druhých lidí do našeho každodenního života. a vytváří tak emocionální odstup. Naučíme-li se přijímat svůj vlastní život a přijmout to, kým jsme, můžeme tyto pocity lépe zvládat a vyhnout se odříznutí od sebe i druhých.

Karolína Svobodová
Karolína Svobodová

Karolína Svobodová, dynamická spisovatelka, se zabývá tématy od praktického života až po duchovní pohodu.

Voir tous ses articles