Pozor ! Toto kognitivní zkreslení může zkreslit vaše vnímání, varují odborníci.

Kognitivní předsudky jsou zkreslení ve způsobu myšlení, která mohou významně zhoršit náš úsudek. Podle odborníků mohou tyto předsudky ovlivňovat naše rozhodování, aniž bychom si toho byli vědomi, což může mít významný dopad na náš úsudek. negativní dopad na náš osobní život a profesní život.

V tomto článku se budeme zabývat zejména jedním z těchto kognitivních zkreslení a zdůrazníme, jak může ovlivňovat naše vnímání reality a vést nás k iracionálním rozhodnutím. Zásadní je pochopit tyto mechanismy abychom jim mohli čelit a činit informovanější rozhodnutí.

Syndrom podvodníka a jeho důsledky

Na syndrom podvodníka je psychologický jev, při kterém člověk neustále pochybuje o svých schopnostech a úspěších.přisuzuje svůj úspěch spíše štěstí nebo vnějším okolnostem než vlastním schopnostem.

Tento pocit, že je člověk podvodníkem, může mít na jedince zničující účinky, jako např. sebesabotáž, úzkost a nízké sebevědomí. Tyto negativní důsledky mohou ovlivnit profesní výkonnost, mezilidské vztahy a duševní pohodu postiženého.

Impostor syndrom je považován za kognitivní zkreslení, protože zkresluje naše vnímání sebe sama a druhých lidí vytváří subjektivní realitu založenou na iracionálních přesvědčeních.

Přílišná sebedůvěra : Podceňované nebezpečí

Podle Amandy Montell, může být přehnaná sebedůvěra problematičtější než syndrom podvodníka. Příliš sebevědomý člověk může neuváženě riskovat, ignorovat rady a varování a dostat se do nebezpečných situací.

Přílišná sebedůvěra může také vést k nedostatek otázek, ke škodlivé aroganci a nezodpovědnému chování. Dramatické důsledky přílišné sebedůvěry mohou sahat od profesního selhání až po rozpad osobních vztahů, vážné nehody nebo nevratná rozhodnutí.

Je proto nezbytné rozpoznat a mírnit svou úroveň důvěry abyste se vyhnuli této nebezpečné pasti.

Nalezení rovnováhy mezi sebedůvěrou a pokorou

Je důležité si uvědomit, že přehnanou sebedůvěru může podporovat fráze „Fake it until you make it“ (předstírej, dokud to nedokážeš), která nabádá jedince k předstírání přehnané sebedůvěry, aby dosáhli svých cílů. Bohužel v dnešní společnosti, pokora není často odměňována a sebevědomí je často oceňováno..

Přečtěte si také :  Pár: Jaká jsou znamení, že byste se měli rozejít, nebo zůstat spolu?

Je však nezbytné najít rovnováhu mezi sebedůvěrou a pokorou, aby se se vyhnout nebezpečí přílišné sebedůvěry.. Za tímto účelem doporučujeme zůstat otevřený konstruktivní kritice uvědomte si své limity a vždy se snažte učit a zlepšovat. Pěstováním pokorného přístupu a zároveň důvěrou ve své schopnosti se můžete vyhnout nástrahám přehnané sebedůvěry a jejím škodlivým důsledkům.

Karolína Svobodová
Karolína Svobodová

Karolína Svobodová, dynamická spisovatelka, se zabývá tématy od praktického života až po duchovní pohodu.

Voir tous ses articles