Sexuální abstinence : Zjistěte, jaké důsledky má pro vaše zdraví !

Sexuální abstinence může mít různé účinky na tělo a mysl.. Mnoho lidí se rozhoduje pro sexuální abstinenci z různých důvodů, ať už na základě osobního rozhodnutí, z náboženského přesvědčení nebo ze zdravotních důvodů.

Jaké jsou však důsledky této abstinence pro naši celkovou pohodu ? V tomto článku se zabýváme různé dopady sexuální abstinence na fyzické a duševní zdraví.a výhody a nevýhody této praxe. Zjistěte, jaký vliv může mít sexuální abstinence na vaše tělo a mysl.

Účinky sexuální abstinence na duševní a fyzické zdraví

Sexuální abstinence může mít významný vliv na duševní a fyzické zdraví. Skutečnost, že člověk nemá pravidelné sexuální vztahy, může totiž vést k tomu, že se sníženému libidu a zvýšený stres a nedostatek sebedůvěry a oslabení imunitního systému.

Pro muže to může znamenat také erektilní dysfunkce To může mít negativní dopad na jejich celkovou pohodu. Při zvažování sexuální abstinence je proto nezbytné vzít tyto aspekty v úvahu.

Důvody pro zdržení se sexu

Někteří lidé se rozhodnou zdržet se sexu z osobních důvodů, jako jsou např. touha soustředit se na jiné aspekty svého života.jako je jejich kariéra nebo jejich vášně. Jiní se mohou rozhodnout pro abstinenci kvůli svému náboženskému přesvědčení, které prosazuje cudnost před manželstvím.

K volbě abstinence může vést také asexuální sexuální orientace. Kromě toho se mohou objevit i zdravotní důvody, jako např. prevence pohlavně přenosných chorob nebo k ochraně reprodukčního zdraví. V neposlední řadě, společenské nebo kulturní normy mohou ovlivnit rozhodnutí zdržet se pohlavního styku.

Je důležité si uvědomit, že sexuální abstinence může být někdy nutná ze zdravotních důvodů. Například v případě genitální infekce je vhodné zdržet se pohlavního styku, aby nedošlo k přenosu infekce na partnera.

Stejně tak se před IVF nebo spermiogramem u mužů často doporučuje po určitou dobu nemít pohlavní styk, aby se dosáhlo přesnějších výsledků. V takových případech je nezbytné dodržovat lékařská doporučení, abyste chránili své zdraví a vašeho partnera.

Přečtěte si také :  Jaká je doporučená strava pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění?

Přínos sexuální abstinence pro tělo

Sexuální abstinence V závislosti na motivaci může přinést řadu psychických a fyzických výhod. Na emocionální úrovni někteří lidé nacházejí vnitřní klid a duševní pohodu. lepší soustředění odpoutání se od tlaku sexuálních vztahů.

To může podpořit hlubokou introspekci a větší sebepoznání. Abstinence navíc může být vědomou volbou, která podporuje sebeúctu a osobní hodnoty.a tím posílit sebevědomí a sebeúctu.

Karolína Svobodová
Karolína Svobodová

Karolína Svobodová, dynamická spisovatelka, se zabývá tématy od praktického života až po duchovní pohodu.

Voir tous ses articles